ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນ 4 ໂຊນ A ຕຶກ ເດິໄອຄອນນິກ ໜ່ວຍ 11 ຖະໜົນໂພນໄຊ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ

ເວລາເຮັດວຽກ:  ວັນຈັນ – ວັນສຸກ ເວລາ 08 : 30 – 17 : 00 ໂມງ

ໂທລະສັບ: + 856 21 417707

ແຈ້ງເຫດ ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ 24ຊມ 7ວັນ
020 5589 9799
030 588​ 9799

ເເຟັກ: + 856 21 417705

ອີເມວCustomerservice@TKIinsurance.com

TKi Life & General Insurance