NEWS

ທີເຄໄອ ຂະຫຍາຍຄວາມຄຸ້ມຄອງເຖິງປະເທດໄທ

ຊື້ປະກັນໄພລົດກັບ ທີເຄໄອ ໃນມື້ນີ້ ຄຸ້ມຄອງທ່ານເຖິງປະເທດໄທ ພາຍໃຕ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງອັນດຽວກັນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເບ້ຍປະກັນເພີ່ມ. ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ 021 417707

Read more
ມາຊົມພາບບັນຍາກາດ ພິທີເປີດ ບໍລິສັດ ທີເຄໄອ ປະກັນຊີວິດ-ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ຈຳກັດ

ມາຊົມພາບບັນຍາກາດ ພິທີເປີດ ບໍລິສັດ ທີເຄໄອ ປະກັນຊີວິດ-ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ຈຳກັດ

ມາຊົມພາບບັນຍາກາດ ພິທີເປີດ ບໍລິສັດ ທີເຄໄອ ປະກັນຊີວິດ-ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ຈຳກັດ ໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2018 ທີຜ່ານມາ

Read more
ຕຳແລ້ວໜີ ປະກັນໄພຮອບດ້ານຈະຮັບຜິດຊອບບໍ່ ?

ຕຳແລ້ວໜີ ປະກັນໄພຮອບດ້ານຈະຮັບຜິດຊອບບໍ່ ?

ເຫດການຕຳແລ້ວໜີ ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜຢາກເຈິເພາະຖ້າທ່ານບໍ່ມີປະກັນໄພລົດທ່ານຈະໄດ້ເສຍຄ່າແປງລົດເອງທັງໝົດເຊິ່ງຄ່າແປງລົດກໍບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍແຕ່ຫາກທ່ານມີປະກັນຮອບດ້ານ ເມື່ອເກີດເຫດການແບບນີ້ຂຶ້ນທ່ານອຸ່ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າທ່ານສາມາດແຈ້ງເຄຮມຄ່າເສຍຫາຍກັບທາງບໍລິສັດປະກັນໄພລົດໄດ້ແນ່ນອນ ປະກັນໄພ TKi ອຸ່ນໃຈ ຫ່ວງໃຍ ຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ...

Read more