ມາຊົມພາບບັນຍາກາດ ພິທີເປີດ ບໍລິສັດ ທີເຄໄອ ປະກັນຊີວິດ-ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ຈຳກັດ

ມາຊົມພາບບັນຍາກາດ ພິທີເປີດ ບໍລິສັດ ທີເຄໄອ ປະກັນຊີວິດ-ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ຈຳກັດ

ມາຊົມພາບບັນຍາກາດ ພິທີເປີດ ບໍລິສັດ ທີເຄໄອ ປະກັນຊີວິດ-ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ຈຳກັດ ໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2018 ທີຜ່ານມາ

Read more
ຕຳແລ້ວໜີ ປະກັນໄພຮອບດ້ານຈະຮັບຜິດຊອບບໍ່ ?

ຕຳແລ້ວໜີ ປະກັນໄພຮອບດ້ານຈະຮັບຜິດຊອບບໍ່ ?

ເຫດການຕຳແລ້ວໜີ ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜຢາກເຈິເພາະຖ້າທ່ານບໍ່ມີປະກັນໄພລົດທ່ານຈະໄດ້ເສຍຄ່າແປງລົດເອງທັງໝົດເຊິ່ງຄ່າແປງລົດກໍບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍແຕ່ຫາກທ່ານມີປະກັນຮອບດ້ານ ເມື່ອເກີດເຫດການແບບນີ້ຂຶ້ນທ່ານອຸ່ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າທ່ານສາມາດແຈ້ງເຄຮມຄ່າເສຍຫາຍກັບທາງບໍລິສັດປະກັນໄພລົດໄດ້ແນ່ນອນ...

Read more
ຊື້ປະກັນຊີວິດໃຫ້ພໍ່ແມ່ດີບໍ່ ?

ຊື້ປະກັນຊີວິດໃຫ້ພໍ່ແມ່ດີບໍ່ ?

ສຸຂະພາບເປັນເລື່ອງທີ່ສຳ ຄັນທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມໂດຍສະເພາະໃນໄວສູງອາຍຸທີ່ມັກຈະເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍເນື່ອງຈາກຄວາມຊະລາຂອງຮ່າງກາຍດັ່ງນັ້ນ ການເຮັດປະກັນຊີວິດໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ຫາກຖາມວ່າດີບໍ່ກໍ່ຕອບໄດ້ເລີຍວ່າດີແນ່ນອນເພາະວ່າ ຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກບັນຫາສຸຂະພາບ...

Read more