ຂ່າວສານ

Job

ຕຳແໜ່ງວ່າງ Vacancies at TKI ຕຳແໜ່ງ Job title ພະແນກ Department ປິດຮັບສະໜັກວັນທີ Closing Date ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ Location ຂອບໃຈທີ່ທ່ານສົນໃຈຢາກຮ່ວມງານກັບ ທີເຄໄອ ປະຈຸບັນ ບໍ່ມີຕຳແໜ່ງວ່າງ Thank you for your interest in joining TKI Currently, there are no vacancies available ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ...

Read more
ມາຊົມພາບບັນຍາກາດ ພິທີເປີດ ບໍລິສັດ ທີເຄໄອ ປະກັນຊີວິດ-ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ຈຳກັດ

ມາຊົມພາບບັນຍາກາດ ພິທີເປີດ ບໍລິສັດ ທີເຄໄອ ປະກັນຊີວິດ-ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ຈຳກັດ

ມາຊົມພາບບັນຍາກາດ ພິທີເປີດ ບໍລິສັດ ທີເຄໄອ ປະກັນຊີວິດ-ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ຈຳກັດ ໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2018 ທີຜ່ານມາ

Read more
ຕຳແລ້ວໜີ ປະກັນໄພຮອບດ້ານຈະຮັບຜິດຊອບບໍ່ ?

ຕຳແລ້ວໜີ ປະກັນໄພຮອບດ້ານຈະຮັບຜິດຊອບບໍ່ ?

ເຫດການຕຳແລ້ວໜີ ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜຢາກເຈິເພາະຖ້າທ່ານບໍ່ມີປະກັນໄພລົດທ່ານຈະໄດ້ເສຍຄ່າແປງລົດເອງທັງໝົດເຊິ່ງຄ່າແປງລົດກໍບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍແຕ່ຫາກທ່ານມີປະກັນຮອບດ້ານ ເມື່ອເກີດເຫດການແບບນີ້ຂຶ້ນທ່ານອຸ່ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າທ່ານສາມາດແຈ້ງເຄຮມຄ່າເສຍຫາຍກັບທາງບໍລິສັດປະກັນໄພລົດໄດ້ແນ່ນອນ ປະກັນໄພ TKi ອຸ່ນໃຈ ຫ່ວງໃຍ ຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ...

Read more