ຊື້ປະກັນຊີວິດໃຫ້ພໍ່ແມ່ດີບໍ່ ?

ຊື້ປະກັນຊີວິດໃຫ້ພໍ່ແມ່ດີບໍ່ ?

ສຸຂະພາບເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມໂດຍສະເພາະໃນໄວສູງອາຍຸທີ່ມັກຈະເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍເນື່ອງຈາກຄວາມຊະລາຂອງຮ່າງກາຍດັ່ງນັ້ນ ການເຮັດປະກັນຊີວິດໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ຖາມວ່າດີບໍ່ ສາມາດຕອບໄດ້ເລີຍວ່າດີແນ່ນອນ ເພາະວ່າ ຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກບັນຫາສຸຂະພາບ, ຈາກອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ຈາກການເສຍຊີວິດ ນອກນັ້ນເງິນທີ່ເຫຼືອກໍ່ສາມາດເກັບໄວ້ເປັນທຶນໃຫ້ກັບລູກຫຼານ ເຊິ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເງິນທີ່ທ່ານໃຊ້ເຮັດປະກັນໃຫ້ພໍ່ແມ່ນັ້ນຈະບໍ່ສູນຫາຍໄປໃສແນ່ນອນ.
—————————————–
ປະກັນໄພ TKi ອຸ່ນໃຈ ຫ່ວງໃຍ ຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ. ຕິດຕໍ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຫຼື ລາຍລະອຽດການບໍລິການ ໂທ 021 4177-07 ຫຼື ທີ່ທາງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ tki-insurance.com