ທີເຄໄອ ຂະຫຍາຍຄວາມຄຸ້ມຄອງເຖິງປະເທດໄທ

ຊື້ປະກັນໄພລົດກັບ ທີເຄໄອ ໃນມື້ນີ້ ຄຸ້ມຄອງທ່ານເຖິງປະເທດໄທ ພາຍໃຕ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງອັນດຽວກັນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເບ້ຍປະກັນເພີ່ມ. ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ 021 417707

Read more
ມາຊົມພາບບັນຍາກາດ ພິທີເປີດ ບໍລິສັດ ທີເຄໄອ ປະກັນຊີວິດ-ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ຈຳກັດ

ມາຊົມພາບບັນຍາກາດ ພິທີເປີດ ບໍລິສັດ ທີເຄໄອ ປະກັນຊີວິດ-ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ຈຳກັດ

ມາຊົມພາບບັນຍາກາດ ພິທີເປີດ ບໍລິສັດ ທີເຄໄອ ປະກັນຊີວິດ-ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ຈຳກັດ ໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2018 ທີຜ່ານມາ

Read more
ຕຳແລ້ວໜີ ປະກັນໄພຮອບດ້ານຈະຮັບຜິດຊອບບໍ່ ?

ຕຳແລ້ວໜີ ປະກັນໄພຮອບດ້ານຈະຮັບຜິດຊອບບໍ່ ?

ເຫດການຕຳແລ້ວໜີ ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜຢາກເຈິເພາະຖ້າທ່ານບໍ່ມີປະກັນໄພລົດທ່ານຈະໄດ້ເສຍຄ່າແປງລົດເອງທັງໝົດເຊິ່ງຄ່າແປງລົດກໍບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍແຕ່ຫາກທ່ານມີປະກັນຮອບດ້ານ ເມື່ອເກີດເຫດການແບບນີ້ຂຶ້ນທ່ານອຸ່ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າທ່ານສາມາດແຈ້ງເຄຮມຄ່າເສຍຫາຍກັບທາງບໍລິສັດປະກັນໄພລົດໄດ້ແນ່ນອນ...

Read more
ຊື້ປະກັນຊີວິດໃຫ້ພໍ່ແມ່ດີບໍ່ ?

ຊື້ປະກັນຊີວິດໃຫ້ພໍ່ແມ່ດີບໍ່ ?

ສຸຂະພາບເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມໂດຍສະເພາະໃນໄວສູງອາຍຸທີ່ມັກຈະເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍເນື່ອງຈາກຄວາມຊະລາຂອງຮ່າງກາຍດັ່ງນັ້ນ ການເຮັດປະກັນຊີວິດໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ຖາມວ່າດີບໍ່ ສາມາດຕອບໄດ້ເລີຍວ່າດີແນ່ນອນ ເພາະວ່າ ຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກບັນຫາສຸຂະພາບ, ຈາກອຸບັດຕິເຫດ...

Read more