ຕຳແລ້ວໜີ ປະກັນໄພຮອບດ້ານຈະຮັບຜິດຊອບບໍ່ ?

ຕຳແລ້ວໜີ ປະກັນໄພຮອບດ້ານຈະຮັບຜິດຊອບບໍ່ ?

ເຫດການຕຳແລ້ວໜີ ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜຢາກເຈິເພາະຖ້າທ່ານບໍ່ມີປະກັນໄພລົດທ່ານຈະໄດ້ເສຍຄ່າແປງລົດເອງທັງໝົດເຊິ່ງຄ່າແປງລົດກໍບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍແຕ່ຫາກທ່ານມີປະກັນຮອບດ້ານ ເມື່ອເກີດເຫດການແບບນີ້ຂຶ້ນທ່ານອຸ່ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າທ່ານສາມາດແຈ້ງເຄຮມຄ່າເສຍຫາຍກັບທາງບໍລິສັດປະກັນໄພລົດໄດ້ແນ່ນອນ

ປະກັນໄພ TKi ອຸ່ນໃຈ ຫ່ວງໃຍ ຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ. ຕິດຕໍ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຫຼື ລາຍລະອຽດການບໍລິການ ໂທ 021 4177-07 ຫຼື ທີ່ທາງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ tki-insurance.com