ຕຳແໜ່ງວ່າງ

ຕຳແໜ່ງວ່າງ   ຕຳແໜ່ງ   ພະແນກ   ປິດຮັບສະໜັກວັນທີ   ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ     ຂອບໃຈທີ່ທ່ານສົນໃຈຢາກຮ່ວມງານກັບ ທີເຄໄອ ປະຈຸບັນ ບໍ່ມີຕຳແໜ່ງວ່າງ   ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຫຼື ຢື່ນໃບສະໝັກງານໄດ້ທີ່:  ບໍລິສັດ ທີເຄໄອ ປະກັນຊີວິດ ຈຳກັດ ບໍລິສັດ ທີເຄໄອ...

Read more